0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

ประวัติการศึกษา

2010 - 2012
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน (เกียรตินิยม)

2002 - 2006
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติบัตร

2013 – ปัจจุบัน
บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2006 - 2013
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

เกียรติบัตร
1. ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ (CPA)
2. ผู้ผ่านการทดสอบโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)

นายกฤษ เกตุศร

ประวัติการศึกษา

2010 - 2012
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

2002 - 2006
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติบัตร

2014 – ปัจจุบัน
บริษัท เคเคเอ็น ออดิท จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2011 - ปัจจุบัน
บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2006 - 2011
บริษัท สํานักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จํากัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เกียรติบัตร
1. ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ (CPA)
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ