0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

TFRS for NPAEs Update บังคับใช้ปี 2566 (ตอนที่ 3)

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

TFRS for NPAEs Update บังคับใช้ปี 2566 (ตอนที่ 2)

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

TFRS for NPAEs Update บังคับใช้ปี 2566 (ตอนที่ 1)

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 04:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 04:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 350 บาท

การบัญชีสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK อย่างมืออาชีพ

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 • CPD: บัญชี 01:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 01:00
 • 0 บาท

การออกแบบระบบควบคุม ภายในที่ดีให้แก่องค์กร

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

ออมเงินเพื่อการเกษียณ มาศึกษา REITs และ IFF กัน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

การเงินขั้นพื้นฐาน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พลิกโฉมการรับรู้รายได้

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

การจัดทำงบการเงินรวม (ขั้นพื้นฐาน)

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

สูตร Excel เทพเพื่อช่วยการปฏิบัติงานบัญชี

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00 จรรยาบรรณ 00:00
 • 500 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ