0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พลิกโฉมการรับรู้รายได้ตลอดกาล

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

E-Tax invoice by Email

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 02:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 02:00
 • 100 บาท

แกะรอยงบการเงิน

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

การจัดทำงบการเงินรวม

 • CPD: บัญชี 07:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 2

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:30
 • 500 บาท

ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 1

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • 500 บาท

บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • CPD: บัญชี 14:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 14:00 อื่นๆ 00:00
 • 1,000 บาท

สูตร excel เทพเพื่อช่วยการปฏิบัติงานด้านบัญชี

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • 500 บาท

สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 14:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 14:30
 • 1,500 บาท

เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

สินค้าคงเหลือ

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

Deferred tax และ Employee benefit

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

 • CPD: บัญชี 07:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

การจัดทำงบกระแสเงินสด

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท