0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6707-06-121-001-03-E
CPA : 6707-06-121-001-03-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

การจัดทำงบกระแสเงินสด


การจัดทำงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกิจการว่ากิจการที่เราสนใจนั้นมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้งบกระแสเงินสดยังแสดงให้เห็นถึงที่มาและที่ไปของเงินว่ามาจากแหล่งใดบ้าง งบกระแสเงินสดจะแบ่งที่มาที่ไปของเงินออกเป็น 3 กิจกรรมตามรูปดังนี้

1. กิจกรรมดำเนินงาน

2. กิจกรรมลงทุน

3. กิจกรรมจัดหาเงิน

อย่างไรก็ตามในเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสดของนักบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากงบกระแสเงินสดเป็นงบที่จัดทำได้ยากกว่างบอื่นๆ โดยปัญหาที่พบหลักๆนั้นคือนักบัญชีไม่สามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างลงตัว สาเหตุหลักเนื่องจากนักบัญชียังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกระแสเงินสด และขาดกระดาษทำการที่ดี ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะเน้นอธิบายให้นักบัญชีเข้าใจถึงหลักการของกระแสเงินสด และมีตัวอย่างกระดาษทำการการจัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อให้นักบัญชีได้เห็นภาพในการจัดทำงบกระแสเงินสดมากที่สุด

เนื้อหาของหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสด

บทที่ 2 : การจำแนกกิจกรรมและประเภทของงบกระแสเงินสด

บทที่ 3 : การจัดทำงบกระแสเงินสด (ทางตรง)

บทที่ 4 : การจัดทำงบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

บทที่ 5 : การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ