0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6310-06-121-016-04-E
CPA : 6310-06-121-016-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้


การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้


โดยปกติแล้วนักบัญชีโดยทั่วไปจะถนัดแต่ความรู้ทางด้านบัญชี แต่ยังขาดความรู้ทางด้านการเงินพื้นฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งนักบัญชีเป็นกลุ่มที่สามารถทำความเข้าใจในศาสตร์แขนงนี้ได้ดีที่สุด เนื่องจากในหลายๆเรื่องที่มีที่มาและพื้นฐานจากข้อมูลทางบัญชี

นักบัญชีที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงินย่อมเป็นนักบัญชีที่มีความได้เปรียบ เป็นนักบัญชีที่มีมูลค่าที่สูงกว่า เพราะสามารถนำตัวเลขทางด้านบัญชีไปวิเคราะห์เพิ่มเติมให้แก่ผู้บริหารได้ดีกว่านักบัญชีโดยทั่วไป เช่น การวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท เป็นต้น ดังนั้นการเงินพื้นฐานจึงเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับนักบัญชียุคใหม่

สำหรับรายละเอียดเนื้อหามีดังต่อไปนี้

1.        Time value of money (Future value & Present value of Single Sum Cashflow)

2.        Time value of money (Future value & Present value of Ordinary Annuity)

3.        Time value of money (Future value & Present value of Annuity Due)

4.        Time value of money (Perpetuity & Growing Perpetuity & Finite-Life Uneven Series of Cash flow)

5.        การตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Capital Budgeting)

6.        การประเมินมูลค่าหุ้น (Bond and Equity valuation)