0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6310-06-121-014-04-E
CPA : 6310-06-121-014-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 100 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

E-Tax invoice by Email


E-Tax invoice by Email


การใช้ระบบ e-Tax Invoice by Email เป็นระบบที่สรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำ ส่งมอบ และจัดเก็บใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนทั้งในส่วนของต้นทุนในการจัดทำ และจัดเก็บใบกำกับภาษีได้อีกด้วย เนื้อหาของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

1)       หลักการของ e-Tax invoice by email

2)       ขั้นตอนการสมัคร e-Tax invoice by email

3)       การแจ้งอีเมลที่ประสงค์จะใช้ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

4)       การเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) การแจ้งเปลี่ยนอีเมล์

5)       การจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

6)       การเก็บรักษาและการตรวจสอบการประทับเวลา (Time Stamp)