0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6310-06-121-020-04-E
CPA : 6310-06-121-020-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:30 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:30 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย กฤษ เกตุศร


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 2


สรุปภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 2


บทที่ 1 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทที่ 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 3 : แบบฝึกหัดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 4 : ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรสแตมป์ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน

บทที่ 5 : ประกันสังคม

บทที่ 6 : ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

บทที่ 7 : จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี