0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6704-06-121-004-02-E
CPA : 6704-06-121-004-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน


เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน


เนื้อหาของหลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีดังต่อไปนี้

1.         ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

             1.1 คำนิยาม และการรับรู้รายการ

             1.2  การวัดมูลค่าของราคาทุน

             1.3 การตีราคาสินทรัพย์

             1.4 ค่าเสื่อมราคา

             1.5 การเปิดเผยข้อมูล

2.         สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

             2.1 คำนิยาม การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

             2.2 การได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในกรณีต่างๆ

             2.3 การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

             2.4 อายุการให้ประโยชน์และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

             2.5 การเปิดเผยข้อมูล

3.         อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

             3.1 คำนิยาม การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

             3.2 การโอน และการจำหน่าย

             3.3 การเปิดเผยข้อมูล

4.       การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ Excel


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ