0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6704-06-121-020-02-E
CPA : 6704-06-121-020-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

TFRS for NPAEs Update บังคับใช้ปี 2566 (ตอนที่ 3)


ในปี 2566 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกมาตรฐาน TFRS for NPAEs ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด สำหรับเนื้อหาตอนที่ 3 จะเป็นการไล่เนื้อหาทีละบท มีสารบัญเนื้อหาดังนี้

1.          สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.          อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.          ต้นทุนการกู้ยืม

4.          สัญญาเช่า

5.          ภาษีเงินได้

6.          ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

7.          เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

8.          รายได้

9.          การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

10.     สัญญาก่อสร้าง

11.     ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ