0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6704-06-121-019-02-E
CPA : 6704-06-121-019-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

TFRS for NPAEs Update บังคับใช้ปี 2566 (ตอนที่ 2)


ในปี 2566 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกมาตรฐาน TFRS for NPAEs ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 จะเป็นการไล่เนื้อหาทีละบท มีสารบัญเนื้อหาดังนี้

1.          ความเป็นมา/ความหมาย/วัตถุประสงค์/กรอบแนวคิด/องค์ประกอบงบการเงิน/เกณฑ์ในการวัดมูลค่า

2.          การนำเสนองบการเงิน

3.          การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

4.          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5.          ลูกหนี้

6.          สินค้าคงเหลือ

7.          เงินลงทุน

8.          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ