0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6704-06-121-010-02-E
CPA : 6704-06-121-010-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่


TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่

มาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (เฉพาะสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) ซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเกือบทุกๆบริษัทมีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ในรูปแบบต่างๆ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือแต่ละบริษัทจะต้องบันทึกสินทรัพย์ และหนี้สินเข้ามาไว้ในงบการเงิน หากไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตาม TFRS16 ซึ่งจะทำให้ตัวเลขในงบการเงิน แสดงฐานะการเงินที่แท้จริงของกิจการมากยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

1.        สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง / จุดอ่อนในงบการเงินของผู้เช่าและผู้ให้เช่า / ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน

2.        คำนิยาม / การระบุสัญญาเช่า / การแยกองค์ประกอบของสัญญาเช่า

3.        อายุของสัญญาเช่า / จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า / อัตราการคิดลด

4.        การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า / การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ / การแสดงรายการในงบการเงิน

5.        การบันทึกบัญชีสำหรับผู้เช่า / การเปิดเผยข้อมูล

6.        การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า

7.        วันถือปฎิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

8.        การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสัญญาเช่าในรูปแบบต่างๆ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ