0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6707-06-121-007-03-E
CPA : 6707-06-121-007-03-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน


เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงินเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการเจาะลึก และแกะรอยงบการเงิน โดยตัวอย่างงบการเงินที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์กันก็คืองบของบริษัท
HomePro YE 2560 สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดจะเป็นดังต่อไปนี้

1)       ปูพื้นฐานก่อนวิเคราะห์งบการเงิน

·       ทำความเข้าใจกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน

·       ทำความเข้าใจ Concept ของงบการเงินรวม

·       ทำความเข้าใจ กำไรขาดทุน VS กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2)       การวิเคราะห์หน้ารายงานผู้สอบบัญชี

3)       การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

·       การวิเคราะห์รายได้

·       การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

·       การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

4)       การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

·       การวิเคราะห์ฐานะการเงินโดยภาพรวม

·       การวิเคราะห์บัญชีหลักและการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5)       การวิเคราะห์กระแสเงินสด

·       การวิเคราะห์คุณภาพของกำไรจากงบกระแสเงินสด

·       ทำความเข้าใจการใช้จ่ายเงินในเรื่องการลงทุนและการจัดหาเงินของบริษัท

·       การวิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอหรือไม่

6)       การวิเคราะห์ความเสี่ยงอื่นจากงบการเงิน

·       ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

·       เครื่องมือทางการเงิน

·       เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ