0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6410-06-121-005-04-E
CPA : 6410-06-121-005-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 400 บาท

สินค้าคงเหลือในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่ไม่สามารถจัดทำงบการเงินให้มีผลประกอบการที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงได้ สาเหตุหลักสำคัญอย่างหนึ่งนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดของบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการทำความเข้าใจและในเรื่องของการบันทึกบัญชี

ซึ่งความผิดพลาดของบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือนั้นอาจส่งผลให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดในการบริหารงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท (Stakeholder) ก็ตัดสินในผิดพลาดเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือจึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับนักบัญชี


TAS 2 : สินค้าคงเหลือ

1.         บทนำ/ขอบเขต/คำนิยาม

2.         ประเภทสินค้าคงเหลือ/การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

3.         ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ/ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ

4.         เทคนิคการวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ

5.         การคำนวณต้นทุน (DM)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ