0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6204-06-121-012-02-E
CPA : 6204-06-121-012-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 14:30 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 14:30 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย กฤษ เกตุศร


ราคา 1,500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตร 17 - สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้
สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้

โอกาสทางธุรกิจของสำนักงานบัญชี
ปัญหาที่เจอและแนวทางการแก้ไข
7 ขั้นตอนในการเริ่มต้นสำนักงานบัญชี
4 เครื่องมือในการหาลูกค้า
ราคากลางของค่าบริการแต่ละชนิด & กลยุทธ์การขาย
6 เทคนิคในการบริหารลูกค้า
งานของสำนักงานบัญชี
ภาษีเบื้องต้นสำหรับเจ้าของกิจการ
Workshop – สอนการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Excel

Workshop – สอนการปิดบัญชี