0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6210-06-121-015-04-E
CPA : 6210-06-121-015-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย กฤษ เกตุศร


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่ 22 - สรุปภาษีสำหรับผู้ประกอบการ (ตอนที่ 1)


สรุปภาษีสำหรับผู้ประกอบการ (ตอนที่ 1)


บทที่ 1 : สรุปภาพรวมภาษีในปัจจุบัน

บทที่ 2 : รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ

บทที่ 3 : บุคคลธรรมดากับภาษี

บทที่ 4 : การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประเด็นภาษี

บทที่ 5 : การเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล

บทที่ 6 : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและประเด็นภาษี

บทที่ 7 : การใช้โปรแกรม ACCOUNTONWEB

บทที่ 8 : จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี