0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6307-06-121-021-03-E
CPA : 6307-06-121-021-03-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ


ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาในคอร์สอบรมประกอบไปด้วย
1. แนะนำหลักสูตร

2. ทำความเข้าใจ Flow และการจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น

3. กำหนดตารางงานในการปิดบัญชี

4. การ Key เอกสารในการบันทึกบัญชี

5. การปรับปรุงรายการก่อนปิดงบการเงิน (JV)

6. การจัดทำงบทดลอง รายละเอียดประกอบงบการเงิน

7. การจัดทำรายงานกระทบยอดที่สำคัญ และการจัดทำงบทดลอง

8. การ Grouping งบการเงิน

9. องค์ประกอบของงบการเงิน

10. จรรยาบรรณ