0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6410-06-121-009-04-E
CPA : 6410-06-121-009-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 14:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 14:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 800 บาท

บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน


บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับหลักสูตรนี้เนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกจะเป็นการสอนบัญชีพื้นฐาน สำหรับผู้ที่อาจยังไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชี หรือผู้ที่อยากเสริมความรู้ทางด้านบัญชี ส่วนที่สอง จะเน้นในเรื่องของการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ทางด้านบัญชีไปใช้วิเคราะห์งบการเงินให้ลึกมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียเนื้อหาหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

1) หลักการพื้นฐานบัญชี

2) สมการบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า

3) การบัญชีทางด้านสินทรัพย์

4) การบัญชีทางด้านหนี้สิน

5) การบัญชีทางด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

6) การบัญชีทางด้านรายได้/ค่าใช้จ่าย/กำไรต่อหุ้น (EPS)

7) งบกระแสเงินสด

8) อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน (เครื่องมือในการวิเคราะห์งบ)

9) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)

10) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน)

11) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

12) การวิเคราะห์กระแสเงินสด (งบกระแสเงินสด)

13) การอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

14) ฝึกวิเคราะห์งบการเงินจริง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ