0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6704-06-121-016-02-E
CPA : 6704-06-121-016-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 01:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 01:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 0 บาท

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


ในการนำ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2561 มาถือปฏิบัติผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้นำคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ Handbook of The Code of Ethics for Professional Accountants 2020 Edition Including International Independence Standards มาใช้เป็นแนวทาง โดยคู่มือดังกล่าวได้แยกเป็นการนำไปใช้สำหรับ

1.       ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ (รวมทั้้งบุคคลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะเมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพตามความสัมพันธ์ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กับสำนักงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นในฐานะ คู่สัญญา ลูกจ้าง หรือเจ้าของ)

2.       ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะทั้งที่เป็นบุคคลและสำนักงาน ไม่ว่าจะให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นหรือไม่ เช่น สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี เป็นต้น

เนื้อหาในบทเรียนนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

1.       ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

2.       ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2564


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ