0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6704-06-121-015-02-E
CPA : 6704-06-121-015-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

การออกแบบระบบควบคุม ภายในที่ดีให้แก่องค์กร


การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดีให้แก่องค์กร 

เนื้อหาหลักสูตร

1.ความหมายของระบบการควบคุมภายใน

2.ระบบซื้อสินค้าและส่งคืนสินค้า

3.ระบบจ่ายเงิน

4.ระบบขายสินค้าและรับคืนสินค้า

5.ระบบรับเงิน

6.ระบบสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้า

7.ระบบเงินเดือนและค่าแรง

8.ระบบสินทรัพย์ถาวร

9.ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ