0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

หลักสูตรของเราบรรยายและเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี

อบรมบัญชีออนไลน์

อบรมบัญผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

แชร์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น

พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อสงสัยได้ผ่านทางเว็บบอร์ด

สถาบัน ซีพีดี ติวเตอร์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเก็บชั่วโมงอบรมของผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ ในราคาที่เหมาะสม ทุกๆหลักสูตรของสถาบันทางผมและทีมงานตั้งใจจัดทำเนื้อหาให้ออกมาดีที่สุด อบรมบัญชีออนไลน์จึงเหมาะกับทุกคนที่ไม่มีเวลาไปอบรมที่สถาบันแต่ต้องการความรู้แบบครบถ้วน

อบรมบัญชี ผู้สอบบัญชี 40 ชั่วโมง (อบรมทางการ 20 ชั่วโมงและเป็นบัญชีอย่างน้อย 10 ชั่วโมง) (อบรมแบบไม่ทางการ 20 ชั่วมโมง)
อบรมบัญชี ผู้ทำบัญชี 12 ชั่วโมง บัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมงกดและใส่ชื่อสถาบัน "ซีพีดี ติวเตอร์" เพื่อเช็คการอนุมัติ
หลักสูตรอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการและผู้อำนวยการด้านหลักสูตร
ชื่อ : คุณธเณศ เฮงตระกูลสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ และ ผู้อำนวยการทางด้านหลักสูตร
ประวัติการทำงาน และเกียรติบัตร :
     1. ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ (CPA)
     2. ผู้ผ่านการทดสอบโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงาน
         ทางการเงินไทย (DipTFR)
     3. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY)
ซีพีดี ติวเตอร์ดีกว่าอย่างไร
 • เป็นสถาบันอบรมบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ทุกหลักสูตรอบรมบัญชีจัดทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • มีระบบอบรมบัญชีที่ทันสมัย และใช้งานง่าย
 • มีระบบ server ที่รองรับผู้เรียนได้มากกว่า 500 คนพร้อมกัน
 • มีทีม IT คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาทำการ
 • มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คอยตอบคำถามที่ผู้อบรมสงสัย
 • ข้อสอบไม่ยาก สถิติผู้เข้ารับการอบรมผ่าน 100%
ซีพีดี ติวเตอร์ - อบรมบัญชีออนไลน์ เก็บชั่วโมง CPD และ CPA

หลักสูตร 15 - การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL

 • CPD,CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • ราคา: 500 บาท

หลักสูตรที่ 6 - การจัดทำงบกระแสเงินสด

 • CPD,CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • ราคา: 500 บาท

หลักสูตรที่ 7 - มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

 • CPD,CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • ราคา: 500 บาท

หลักสูตรที่ 8 - การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

 • CPD,CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • ราคา: 500 บาท

หลักสูตรที่9 - บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่

 • CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • ราคา: 500 บาท

หลักสูตรที่ 10 - Deferred tax และ Employee benefit

 • CPD,CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • ราคา: 500 บาท

หลักสูตรที่ 11 - เจาะลึกมาตรฐาน TAS8 TFRS2 TAS11

 • CPD,CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • ราคา: 500 บาท

ขั้นตอนการ อบรมบัญชี (กรณีต้องการเก็บชั่วโมง CPD)

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก และเข้าอีเมล์ที่ตามที่ลงทะเบียนไว้ทำการยืนยันการลงทะเบียน

2. Upload รูปถ่าย และสำเนาบัตรประชาชน (ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี)

3. เลือกซื้อหลักสูตรอบรม

4. จ่ายชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน

5. เข้าเมนูบทเรียนของฉัน เพื่ออบรมบัญชี

6. ทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 60% ท่านจะสามารถ Print ใบประกาศได้

7. ทางเราจะนำข้อมูลของท่านไปนำส่งให้กับสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 5 ในเดือนแรกของไตรมาสถัดไป

เงื่อนไขการ อบรมบัญชีออนไลน์

1. ผู้สมัครอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 60 วัน

2. ผู้อบรมจะต้องอบรมบัญชีจนครบบทเรียนก่อนจึงจะสามารถเข้าทำการทดสอบได้

3. ในการทดสอบ ผู้อบรมจะต้องทำข้อสอบ 35 ข้อ และต้องได้คะแนนมากกว่า 21 ข้อ (60%)

4. ผู้อบรมสามารถสอบได้ 2 ครั้ง ตามที่ระบบกำหนด ถ้าไม่ผ่านการทดสอบจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเรียนใหม่อีกครั้ง (ฟรี)

5. เมื่อผ่านการทดสอบสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการอบรมได้ทันที

6. ผู้อบรมสามารถอบรมหลักสูตรเดิมซ้ำได้ หากอยู่คนละรอบปีที่เก็บชั่วโมง