0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6110-06-121-015-04-E
CPA : 6110-06-121-015-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญ เจริญปัญญายิ่ง


ราคา 1,200 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่19 - แผนยุทศาสตร์ National e-Payment Master Plan
หลักสูตรที่19 - แผนยุทศาสตร์ National e-Payment Master Plan


บทที่ 1 : ความเป็นมาและการบังคับใช้ของ National E-Payment

บทที่ 2 : E-Tax invoice by email

บทที่ 3 : E-Tax invoice

บทที่ 4 : ระเบียนกรมสรรพากร เกี่ยวกับ E-Tax invoice by email

บทที่ 5 : ระเบียนกรมสรรพากร เกี่ยวกับ E-Tax invoice by email

บทที่ 6 : สรุปประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับ E-Tax invoice

บทที่ 7 : ประเด็นความเสี่ยงของการจัดทำบัญชี

บทที่ 8 : รายจ่ายที่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

บทที่ 9 : จรรยาบรรณ