0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6207-06-121-017-03-E
CPA : 6207-06-121-017-03-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่ 24 - การจัดทำงบการเงินรวม


การจัดทำงบการเงินรวม


1)หลักการพื้นฐานของการจัดทำงบการเงินรวม
2)การตัดรายการเงินลงทุน (กรณีมีอำจนาจควบคุมต้นปี)
3)การตัดรายการเงินลงทุน (กรณีมีอำจนาจควบคุมระหว่างปี)
4)การตัดรายการเงินลงทุน (กรณีมีการปรับมูลค่ายุติธรรม-PPA)
5)การตัดรายการระหว่างกัน
6)โจทย์การจัดทำงบการเงินรวม