0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6204-06-121-010-02-E
CPA : 6204-06-121-010-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตร 15 - การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL


หลักสูตร 15 - การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL


Excel นั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากในการช่วยจัดทำบัญชี หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนทุกท่านสามารถใช้ Excel ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยในการจัดทำบัญชี สำหรับเนื้อหาการอบรมนั้นมีดังนี้


1. การจัดทำ Journal entries, GL, TB โดยใช้ Excel

2. การคุมลูกหนี้ เจ้าหนี้ โดยใช้ Excel

3. การจัดทำ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (AR Aging) โดยใช้ Excel

4. การคุม Stock สินค้าโดยใช้ Excel

5. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ Excel

6. การใช้สูตร Goal seek เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

7. สูตรอื่นๆ