0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

หลักสูตรของเราบรรยายและเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี

อบรมบัญชีออนไลน์

อบรมบัญผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

แชร์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น

พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อสงสัยได้ผ่านทางเว็บบอร์ด

สถาบันอบรมบัญชีออนไลน์ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

มีปัญหาการใช้งานติดต่อ


(หมายเหตุ : หลักสูตรที่ท่านเคยอบรมไปแล้วในปีก่อนๆสามารถอบรมซ้ำและนำมาเก็บชั่วโมงได้ เนื่องจากรหัสหลักสูตรนั้นเป็นคนละรหัสหลักสูตรกัน)


บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด เป็นสถาบันอบรมบัญชี สามารเก็บชั่วโมง CPD (ผู้ทำบัญชี) และ ชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชี) ซึ่งสถาบันได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการอบรมบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)

ท่านสามารถตรวจสอบโดยการพิมพ์ชื่อบริษัทของเราของไปที่ https://eservice.fap.or.th/cpd_list/CPD_list.php ก็จะเห็นรหัสหลักสูตรทั้งหมดที่เราได้รับการอนุมัติ 

จำนวนชั่วโมงอบรมบัญชีที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องทำการอบรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : จำนวน 18 ชั่วโมง ต่อปี และเป็นวิชาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPA ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

ผู้ทำบัญชี : จำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปี และเป็นวิชาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า6 ชั่วโมง และต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปทางสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการอบรมทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีดังนั้นหากท่านอบรมเสร็จแล้วในปีนี้ให้ท่าน Keyข้อมูลการอบรมของท่านที่ Website ของสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งกรณีผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนการ อบรมบัญชี

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก และเข้าอีเมล์ที่ตามที่ลงทะเบียนไว้ทำการยืนยันการลงทะเบียน

2. Upload รูปถ่าย และสำเนาบัตรประชาชน (ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี) มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถ Print ใบประกาศได้ (ข้อมูลของท่านเป็นความลับ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเด็ดขาด แต่หากท่านกังวลเรื่องข้อมูล ตรงสำเนาบัตรประชาชนให้ท่านเขียนลงสำเนาว่า "เอาไว้ใช้สำหรับยื่นชั่วโมงอบรม CPD กับสภาวิชาชีพบัญชี" แล้วค่อยถ่ายรูปและ Upload รูปมาทาง Website ของเรา)

3. เลือกซื้อหลักสูตรอบรม

4. จ่ายชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน

5. เข้าเมนูบทเรียนของฉัน เพื่ออบรมบัญชี

6. อบรมบัญชีเสร็จ ทำข้อสอบผ่าน ท่านจะสามารถ print ใบประกาศได้ เพื่อนำข้อมูลไป Key ใน Web ของ สภาวิชาชีพบัญชี ทั้งกรณีผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ Menu ช่วยเหลือ และเลือกคู่มือการใช้งาน)

7. ทางเราจะนำข้อมูลของท่านไปนำส่งให้กับสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไขการ อบรมบัญชีออนไลน์

 ผู้สมัครอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 60 วัน

 ผู้อบรมจะต้องอบรมบัญชีจนครบบทเรียนก่อนจึงจะสามารถเข้าทำการทดสอบได้

 ในการทดสอบ ผู้อบรมจะต้องทำข้อสอบ 35 ข้อ และต้องได้คะแนนมากกว่า 21 ข้อ (60%)

 ผู้อบรมสามารถสอบได้ 2 ครั้ง ตามที่ระบบกำหนด ถ้าไม่ผ่านการทดสอบจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเรียนใหม่อีกครั้ง (ฟรี)

 เมื่อผ่านการทดสอบสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการอบรมได้ทันที

 ผู้อบรมไม่สามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรเดิมซ้ำได้ในรอบ 3 ปี นอกจากยังสอบไม่ผ่าน

 ผู้อบรมต้องใช้กล้อง Webcam เพื่อใช้ถ่ายรูปยืนยันตัวตนตอนเรียน ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

ทำไมควรเลือกอบรมบัญชีกับเรา

 เรามีระบบ E-Learning ที่ทันสมัยและดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผู้อบรมบัญชีสามารถเรียนผ่าน Iphone, Ipad, Tablet, Android ได้

 ไฟล์วีดีโออบรมเป็นคุณภาพสูงคมชัดทั้งภาพและเสียง ระดับ HD (720P)

 เรามี Server ที่ทรงคุณภาพสามารถอบรมบัญชีออนไลน์ได้พร้อมกันถึง 200 คน

 เรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคอยตอบคำถามข้อสงสัยของผู้เข้ารับการอบรม

 เรามีทีมไอทีคอยซัพพอร์ตลูกค้าตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.

อบรมบัญชีออนไลน์ ดีอย่างไร?

 ราคาประหยัดเพียง 500 บาทต่อหลักสูตร 

 ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางไปอบรมบัญชีที่สถาบันจัดอบรม

 สามารถกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าใจ ทุกหลักสูตรมีระยะเวลา 60 วัน

 สามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้ สะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาอบรมบัญชีเมื่อนั้น

อบรมบัญชี

ซีพีดี ติวเตอร์ - อบรมบัญชีออนไลน์ เก็บชั่วโมง CPD และ CPA


หลักสูตรที่ 3 - เจาะลึกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 4 - เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 5 - การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 6 - การจัดทำงบกระแสเงินสด

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 7 - มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 8 - การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่9 - บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

ดูคอร์สอบรมทั้งหมด